Regulamin sklepu

Kalena Spółka Jawna – Regulamin sklepu on-line.

Serdecznie witamy w sklepie on-line firmy KALENA Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. Firma mieści się w Michałowice-Wieś (05-816), ul. Pałacowa 25, KRS 0000802004 wydany przez: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Regon 141157330, NIP PL 1251467440,

Konto bankowe: BNP Paribas: 69 1750 0009 0000 0000 3982 7538.

Firma KALENA Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa jest właścicielem marki nanuk.kalena.pl.

Firma KALENA Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. kieruje swoja ofertę przede wszystkim do innych podmiotów gospodarczych. Każda sprzedaż potwierdzana jest fakturą VAT.

W sklepie on-line oferujemy produkty związane z szeroko pojętym procesem pakowania. Ceny produktów widoczne w sklepie on-line są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na zakupione produkty zawsze wystawiamy fakturę VAT, którą dołączamy w formie papierowej do przesyłki (zazwyczaj w przyldze pod listem przewozowym). Na żądanie Kupującego faktura VAT może być dostarczana także drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej. Szczegółowe rozliczenie transakcji (ilości i ceny netto produktów, koszt dostawy, wysokość podatku VAT, łączna kwota do zapłaty brutto) pojawia się w trakcie finalizowania zamówienia oraz na jego potwierdzeniu wysyłanym automatycznie w formie e-maila – korespondencji poczty elektronicznej.

Informacje znajdujące się na stronach sklepu on-line nanuk.kalena.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronach sklepu nanuk.kalena.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

Przy oglądaniu i wybieraniu produktów nie jest wymagana rejestracja na stronie sklepu nanuk.kalena.pl.

W chwili składania zamówienia należy wybrać produkt (lub produkty), jego ilość, sposób płatności i dostawy oraz wypełnić formularz zamówienia.

Można dokonać jednorazowego zakupu bez konieczności rejestracji w sklepie. Kupujący występuje wówczas jako "Gość", a podane przez niego dane nie są przechowywane w naszym sklepie on-line – nie można ich użyć do złożenia ponownego zamówienia.

Drugim sposobem rejestracji jest stworzenie własnego konta, wówczas zarówno dane fakturowe jak i dane wysyłkowe zostają zachowane w bazie. Dzięki temu przy kolejnych zamówieniach mogą być ponownie użyte – przyspiesza to cały proces składania zamówień. Na koncie pozostaje także historia ostatnich zakupów – przydatne przy stałej współpracy i stałych zamówieniach tych samych produktów - zobacz też: Obsługa plików cookies.

W obu przypadkach rejestracji wymagane dane, zawierające informacje niezbędne do wystawienie faktury oraz informacje o miejscu dostawy zamówienia oznaczone są gwiazdkami - dane te są nam niezbędne do wystawienia poprawnej faktury VAT oraz poprawnego listu przewozowego.

W przypadku gdy adres do wystawienia faktury nie jest jednocześnie adresem dostawy, prosimy o podanie takiej informacji w odrębnym formularzu w trakcie finalizowania zamówienia w sklepie on-line - zależy nam na tym, żeby przesyłki docierały jak najszybciej i pod właściwy adres.

Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych dobrowolnie przez klientów sklepu on-line nanuk.kalena.pl jest KALENA Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. Firma KALENA Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa przetwarza dane osobowe Użytkowników z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa oraz zastosowania zabezpieczeń, wymaganych przez obowiązujące prawo. Użytkownik składając formularz zgłoszeniowy jest zobowiązany wyrazić zgodę przynajmniej na jednorazowe przetwarzanie jego danych w zakresie i w celu realizacji zakupu - zobacz też: Polityka prywatności. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych produktów do klienta (np. firmom kurierskim).

Realizacja zamówienia – sposób płatności

Wypełniony poprawnie formularz zamówienia jest rejestrowany w systemie komputerowym firmy KALENA Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Na jego podstawie przygotowywana jest przesyłka. Do każdej przesyłki dołączamy fakturę VAT.

W przypadku ewentualnych braków w magazynie, pracownik firmy KALENA Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa skontaktuje się z zamawiającym przed wysłaniem zamówienia w celu określenia sposobu i terminu dostawy brakujących towarów.

Zamówienia można odbierać osobiście (po wyborze opcji odbiór własny) w siedzibie firmy KALENA Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w godz. 8:00 - 16:00 w dni robocze lub realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej - współpracujemy z firmami DHL i Inpost.

W przypadku wyboru opcji kurier/pobranie, przesyłka powinna być dostarczona następnego dnia roboczego po zarejestrowaniu zamówienia (zgodnie z deklaracją firmy kurierskiej) - dotyczy zamówień zarejestrowanych najpóźniej do godziny 12.00, zamówienia które spływają po 12.00 realizowane są następnego dnia roboczego.

W przypadku wyboru opcji kurier/przedpłata – przesyłka realizowana jest po wpływie należności na nasze konto bankowe - wszystkie informacje dotyczące poprawnego dokonania przedpłaty otrzymacie Państwo w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia) czas dostawy to 1 dzień roboczy od chwili wpływu należności (zgodnie z deklaracją firmy kurierskiej).

Dodatkowe informacje o realizacji zamówień oraz o produktach i usługach oferowanych przez naszą firmę, można uzyskać kontaktując się z naszymi pracownikami pod numerem telefonu: +48 22 203 54 81 lub pisząc na adres e-mailowy: info|kalena.pl.%0d| |info|kalena.pl.

Koszt przesyłki

Cena za dostarczenie zamówienia uzależniona jest od wybranej opcji sposobu płatności i firmy kurierskiej i jest prezentowana w trakcie składania zamówienia.

Anulowanie zamówienia – zwrot towaru

Prawo odstąpienia od umowy.

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas tj. KALENA Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Michałowice-Wieś 05-816, ul. Pałącowa 25, e-mail: info|kalena.pl| |info|kalena.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład poprzez pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (zamieszczony poniżej), jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Prawo odstąpienia nie dotyczy:

 1. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzeczy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzeczy przed upływem terminu 14 dni.

Jeśli termin nie zostanie dotrzymany, będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odstąpienie od umowy

Data: …

 

DANE SPRZEDAWCY

KALENA Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Michałowice-Wieś 05-816,

ul. Pałacowa 25

 

DANE KLIENTA

Imię i nazwisko

Ulica

Kod pocztowy

Miasto

Adres mailowy

Nr telefonu

 

NR ZAMÓWIENIA: …

DATA ODEBRANIA TOWARU: …

FORMA ZWROTU PŁATNOŚCI: Przelew na konto

KONTO: (nr konta bankowego)

 

Korzystając z prawa do odstąpienia od umowy na podstawie Art. 7 "Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży w zakresie następujących rzeczy:

 

DANE TOWARÓW

nazwa zwracanego towaru - ilość

 

Podpis klienta

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reklamacje

Reklamacje prosimy składać pisemnie: e-mailem na adres: info@kalena.pl, lub listem tradycyjnym na adres: KALENA Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Michałowice-Wieś 05-816, ul. Pałacowa 25. KALENA Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności produktu z umową. Za dzień zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień dostarczenia reklamowanego produktu do KALENA Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. Jeżeli w ciągu 14 dni KALENA Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa nie ustosunkuje się do żądań Klienta, to oznacza że żądanie zostało uznane za uzasadnione.

Podsumowanie

Jeśli nie zgadzasz się z: Regulaminem sklepu, Polityką prywatności, czy sposobem w jaki nasz sklep używa plików cookies - nie korzystaj z naszej strony internetowej, nie składaj tą drogą zamówienia i nie wypełniaj żadnych formularzy. Jeśli jednak chciałbyś złożyć jakieś zamówienie to zadzwoń lub napisz do nas e-mail (dane kontaktowe: +48 22 203 54 81, info|kalena.pl.%0d| |info|kalena.pl).

W naszej firmie kierujemy się zasadą przyjaznego i uczciwego współistnienia i nie chcemy nikogo urazić ani oszukać. Jeśli masz jakąś uwagę, lub spostrzeżenie, jeśli widzisz na naszej stronie jakąś informację, która Twoim zdaniem jest nierzetelna (a która my pominęliśmy ze zwykłej ludzkiej ułomności) to daj nam znać: kontakt.

Serdecznie zapraszamy!

Zespół KALENA Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa